Ο κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου

 

Collocation, or which words go with which words,  is important to keep in mind here.  ολόκληρο εισιτήριο is part of a set including μισό εισιτήριο, φοιτητικό, etc.  The dictionary gives all, whole, full, entire as equivalents for ολόκληρος.  

Questions:  1.  Which of these is appropriate with the word ticket?
                  2.  Is the word ticket the only choice here?  Could we use another word? How about fare [cf πόσο είναι το αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα - Λονδίνο - what's the air fare from Athens to London? is probably commoner in English than  What does an Athens - London plane ticket cost?]

For what it is worth, the Bank of English has ten instances of  ________ ticket (using the appropriate word for ολόκληρος) compared to 96 of ________  fare.  Of the 96, four are found in the expression ________-fare ticket(s).

back