ΘΕΣΗ

This needs careful thought.  Is this θέση as in α' θέση, β' θέση (πολυτελείας κλπ), or  θέση  as in εικοστή θέση (σε αγώνα, κλπ)  or θέση as in θέση Γ23 κλπ  (αριθμημένη θέση σε θέατρο, κλπ)

back