Χώρος αναμονής φόρτωσης.  

 

See  translation topic 13 for discussion of χώρος

back