δεμένοι χέρι-χέρι με χειροπέδες

Look up handcuff in Cobuild or a similar dictionary, or check the word in the Bank of English.  How can you say in English δενω με χειροπέδες in one word?

back