Εχοντας λοιπόν, ως προτεραιότητα να δούμε και να απολαύσουμε – χρησιμοποιώντας τους– αυτούς τους σταθμούς, ίσως είναι λίγο νωρίς

What is the relationship between the έχοντας clause and the main clause ίσως είναι?  The sense is something like αν θέλουμε να δούμε, είναι λίγο νωρίς, or είναι λίγο νωρίς αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αυτούς τους σταθμούς να λειτουργούν.  πρότεραιότητα is just a slightly fanciful way of saying this in Greek journalese.  This is a good example of where it is possible to produce good English only by moving away from the wording of the Greek.  If our priority is to see and to enjoy - using them - these stations, perhaps it is a little early to ...  while grammatically άψογο, has little or no meaning for the English reader.  [for a start, enjoy needs more context in English - how do you enjoy a station (even by using it)?  The collocations in English would be different - passengers enjoy a frequent service to the centre of Athens, passengers enjoy the facilities of the station (cafe, luggage office, information desk, toilets, etc)].  The underlying idea of the Greek writer, ότι δηλ. χρήση ίσον απόλαυση, does not work in this context in English.

 

back