προτάσεις κατασκευής

how will you link these two words in English?  of is not the answer.  Please consult a Cobuild dictionary or the Bank of English for examples of how you might do this.

 

λόγοι καθυστέρησης

the same is true here.  of cannot be used to link these words in the English translation.

 

συντελεστές της αναδιάρθρωσης

and here!  Again, check using a concordancer or good learners' dictionary if you do not know the answer here.

back