παραδόθηκε στην κυκλοφορία

a much simpler verb would be normal in English.

 

back