μόλις

A problem to translate if you think it only has one meaning.  Below are a few citations from European parliamentary debates in 1996.  Note the translation of μόλις when it means μόνο τότε (και όχι πρίν)

 Εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για να αναλάβουμε ξανά την ευθύνη αυτών των εκθέσεων, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τις συνεχίσει, με την προϋπόθεση βεβαίως, όπως μόλις αναφέρθηκε, της εγκρίσεως από μέρους της Διασκέψεως των Προέδρων και της βούλησης της αρμόδιας επιτροπής.

 If there is the political will to reassume responsibility for those reports, Parliament should have the possibility of continuing with them, subject, of course, as has just been stated, to the approval of the Conference of Presidents and the will of the particular committee responsible.

Οι Σλοβάκοι, ουσιαστικά, μόλις κατά τα τελευταία χρόνια κατάφεραν να εμφανιστούν ως αυτόνομος παράγων στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης.

 Only in the last few years, in fact, has the Slovak people succeeded in emerging as an independent player on Europe's political stage.

    Εξάλλου νομίζω ότι το απέδειξα σε ορισμένες από τις εκθέσεις μου, αλλά και εγώ, με τη σειρά μου, όπως μόλις έκανε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και της Βιομηχανικής Πολιτικής, θέλω να συνηγορήσω κατά του επείγοντος χαρακτήρα, όσον αφορά αυτή την έκθεση Info 2000, την οποία ανέλαβα εν απουσία της κυρίας Beres. 

 However, like the chairman of the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy who spoke before me, I too must recommend the rejection of the request for urgent procedure in respect of the INFO 2000 report, for which I am taking responsibility in the absence of Mrs Berθs. 

Σίγουρα μπορούμε να ζήσουμε με την ιδέα ότι θα αρχίσουμε οριστικά το πρόγραμμα αμέσως μόλις πραγματευθούμε λεπτομερώς τις τροπολογίες. 

 We can certainly live with the fact that we do not finally adopt the programme until the amendments have been considered in detail. 

    Συνεπώς, αυτό που είπατε μόλις τώρα, δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου, πολύ πετυχημένο.

 P197       That is why I do not think that what you just said on this is quite accurate.

  -  _ (IT) _  Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος Cornelissen επεξεργάστηκε πολύ καλά, και μάλιστα σχετικά γρήγορα, το θέμα του, εάν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι μόλις τον Ιανουάριο του 1996 αντιμετωπίσθηκε η προβληματική που σχετίζεται με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

 P255       -  _ (IT) _  Mr President, Mr Cornelissen has done a good job and done it relatively quickly, bearing in mind that it was not until January 1996 that he took over responsibility for the problems inherent in aligning the laws of the Member States on the transport of dangerous goods by rail.

back