... για λογαριασμό των εκδόσεων «Φίλιππος Νάκας»

The question here is of the name εκδόσεις Φίλιππος Νάκας in English.  there are two possible approaches:  (i) find out what the company calls itself in English, and use that as the name, or (ii) construct an English-sounding name.

 

The form εκδόσεις Χ is based on the French model of éditions X, regularly used by French publishing houses.  Editions X does not work in English, and X editions, is quite unusual.  A generic word in English would be publications. the Bank of English includes such names as Conde Nast Publications, British Museum Publications, Plesman Publications, Lonely Planet Publications, and so on.

 

back