και  yes, and, also, too, as well, but is there a need to translate it here?  If you did, this might imply in English that he played other instruments as well, or played the harmonium as well as sang, but the implication is too imprecise and the English reader would probably ask "as well as doing what?".

cf

όπως λέει και ο ίδιος                                                       as he himself says
διατρέχουμε τον κίνδυνο και άλλης αμφισβήτησης        run the risk of further ambiguity

 

back