παιδική φτώχεια child poverty
παιδική εργασία child labour
παιδική λογοτεχνία children's books, children's literature
παιδικοί ήρωες childhood heroes
παιδικό βιβλίο children's book
παιδική χορωδία children's choir
παιδική φωνή childish / childlike / child's voice
παιδικά ενδύματα children's wear
παιδικά χρόνια childhood years
παιδικό πάρτι children's party
παιδικό κάθισμα child seat (in a car)
παιδικό δωμάτιο child's room, children's room
παιδικός φίλος childhood friend
παιδικές τροφές baby food [βρεφικές]
παιδικό τραγούδι children's song, nursery rhyme
παιδικές φωτογραφίες childhood photos [από τα παιδικά χρόνια]
παιδική ασθένεια childhood ailment
παιδική ανάμνηση childhood memory
παιδικοί θάνατοι child deaths
παιδική χαρά (children's) playground

back