παιδικά χρόνια

παιδικός:  childish, infantile, infant, children's;  παιδική ηλικία childhood, according to the dictionary.  Bilingual dictionaries tend to translate noun by noun, adjective by adjective, and so on.  What this misses is the ability of English to use nouns attributively, i.e. like an adjective before other nouns.  The form childhood is a case in point. 

 It occurs frequently and is often the commonest form before nouns indicating illnesses, thus: childhood ailments / asthma / leukaemia / cancer / illness / trauma, as well as in other combinations such as childhood friend / sweetheart / dreams / experience / game / hero /memories and so on.

Test yourself on collocations.  In the left-hand column below are various Greek collocations with the adjective παιδικός.  In the right-hand columns, put the corresponding English ones.  In some cases there may be alternatives, but in most cases there is one preferred version.  The first few have been done for you.  For the English collocations, the choice in most cases is between childhood, child, child's and children's.  In a few cases there may be a special term.

παιδική φτώχεια child poverty
παιδική εργασία child labour
παιδική λογοτεχνία children's literature
παιδικοί ήρωες  
παιδικό βιβλίο  
παιδική χορωδία  
παιδική φωνή  
παιδικά ενδύματα  
παιδικά χρόνια  
παιδικό πάρτι  
παιδικό κάθισμα  
παιδικό δωμάτιο  
παιδικός φίλος  
παιδικές τροφές  
παιδικό τραγούδι  
παιδικές φωτογραφίες  
παιδική ασθένεια  
παιδική ανάμνηση  
παιδικοί θάνατοι  
παιδική χαρά  

to check your answers, click here

back