λαβή

If you look up this word in Stavropoulos, you will find, as equivalents to δίνω λαβή σε, give cause for, give rise to, give somebody a handle, lay oneself open to, expose oneself to, and the example το φερσιμό σου μπορεί να δώσει λαβή στους εχθρούς σου για να σε πολεμήσουν - your behaviour may give your enemies a handle against you/a hold on you.  If you check with a concordancer the sorts of environments for the English equivalents as given here, you will find that in the majority of cases the noun following the preposition represents something negative: give cause for concern, lay oneself open to criticism / accusations /legal action; and while a few examples of give rise to have positive objects, the vast majority are negative: give rise to problems / protest / anomalies / salmonella.  The examples below of δίνω λαβή σε are taken from the ILSP corpus, and show similarities, but also a wider range of objects.  In particular, as in examples 5 and 10 below, we can talk about the people who take advantage of the situation.

Note how Stavropoulos' example is translated, with a shift of grammar in the English. English has no way of incorporating a verb after the preposition to / for; in the English translation of the example, για να σε πολεμήσουν is omitted, because it could not be included grammatically.  However, it does not add new information to the sentence (οι εχθροί έτσι κι αλλιώς πολεμάνε - γιαυτό είναι και εχθροί) but in the present text, the additional information (να αρχίσουν να μιλούν και πάλι...) is new information and cannot be omitted.

ομία, όχι αυτή που θα μπορούσε να δώσει λαβή σ' ένα στοχασμό με προεκτάσεις, αλλά σ αυτή που μ
και ήταν εν πολλοίς αόριστος και έδινε λαβή σε αμφισβήτηση ως προς την ορθότητά της, αλλά να
ρονται διά μέσου των συνόρων και δίνουν λαβή σε εμπορικές συναλλαγές.
ίνα (Pollok House, Γλασκώβη), που έδωσε λαβή σε τόσα και τόσα δημοσιεύματα μυθιστορηματικού τύ
 δυνάμεων και πολύ περισσότερο να δώσει λαβή σε διάφορους κύκλους ή κέντρα στην Αλβανία να βρο
τον έμπορο οικοδομικών υλικών, δίνοντας λαβή σε πάσης φύσεως καλαμπούρια: όχι πλεόν ουίσκι με
ως από κάπου, από μια βάση που θα δώσει λαβή σε συζήτηση, πάνω στο θέμα της παράδοσης, νομίζω
 και ήταν εν πολλοίς αόριστος και έδινε λαβή σε αμφισβήτηση ως προς την ορθότητά της, αλλά να
        Η ανατολή του νέου χρόνου έδωσε λαβή σε εγκυρότατα όργανα της διεθνούς κοίνης γνώμης,
, πλευρές οι οποίες μπορούσαν να δώσουν λαβή σε παρεξήγηση και από εκεί και πέρα όπως ξέρετε δ

In the light of all this, how about give somebody an excuse to do something / give somebody a reason to do something?  What is the difference between these two?

For further investigation: δίνω αφορμή σε.  In what respect is this the same as or different from δίνω λαβή σε?

back