και  yes, and, also, too, but is there a need to translate it here?

cf

όπως λέει και ο ίδιος                                                       as he himself says
διατρέχουμε τον κίνδυνο και άλλης αμφισβήτησης        run the risk of further ambiguity

back