στρώνουν το χαλί για να περάσουν ...

The ILSP corpus has a number of examples of this expression used metaphorically:

διαφορετικά, στρώνουμε το χαλί στις μάφιες
με τη συμπεριφορά τους στρώνουν το χαλί για την επέλαση του Μ. Έβερτ

In the two Greek examples, the result is seen as undesirable - would this be true in all cases?  There is no precisely corresponding expression with carpet or rug or mat.  It is possible to roll out the red carpet for someone (66 citations in the Bank of English), but this is to treat them as a VIP, and none of the examples in the Bank of English have negative connotations. 

pave the way  occurs 2393 times in the Bank of English. What you pave the way to is generally positive or neutral, but we may also note paved the way to her downfall

open the way to occurs 346 times in the Bank of English.  Most of the noun phrases after to are positive or neutral (open the way to new possibilities / continuing good relations / further discussions), but some are negative (open the way to fraud / corruption / a formal split).

open the door to occurs 871 times (many of these literal rather than metaphorical); again most noun phrases which occur after it are positive (open the door to an academic career / a cure / professionalism) although quite a number are negative (open the door to litigation / outside agitators / contamination / profiteering)

back