θερμοκήπιο

greenhouse, hothouse, etc in the literal sense, and also greenhouse effect (φαινόμενο του θερμοκηπίου)

 

but hotbed in the general metaphorical sense.  Cf ... στο θερμοκήπιο του δικομματισμού ... [ILSP corpus]

back