βράχου - αγκάλης, μύτης - κολπίσκου, αμμουδιάς - πεύκου

 Can you use the same syntax in English? 

Here, the dictionary will be of little help.  What is the writer referring to in using the words αγκάλη and μύτη?  Can you find contrasting terms in English that will mean something to the reader?

back